Kultur- och fritidsnämnden 2023-06-15 Kallelse med handlingar