Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2023

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

16 februari 2023

27 april 2023

15 juni 2023

21 september 2023

19 oktober 2023

7 december 2023