Kultur- och fritidsnämnden 2022-12-08 Sammanträdesprotokoll