Kultur- och fritidsnämnden 2022-10-20 Sammanträdesprotokoll