Kultur och fritidsnämnden 2022-09-22 Sammanträdesprotokoll