Kultur- och fritidsnämndens 2022-06-09 Sammanträdesprotokoll