Kultur- och fritidsnämnden 2022-02-24 Sammanträdesprotokoll