Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2022

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.