Kultur- och fritidsnämnden 2021-12-02 Sammanträdesprotokoll