Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-16 Sammanträdesprotokoll