Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-14 Sammanträdesprotokoll