Kultur-och fritidsnämnden 2020-10-22 Sammanträdesprotokoll