Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-17 Sammanträdesprotokoll