Kultur- och fritidsnämnden 2020-05-19 Kallelse med handlingar