Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-12 Sammanträdesprotokoll