Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-13 Sammanträdesprotokoll