Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2020

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

14 maj 2020

17 september 2020

22 oktober 2020

3 december 2020