Protokollsanteckning till kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05 § 100