Kultur och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 20191017