Kultur- och fritidsnämndens 2019-03-06 Sammanträdesprotokoll