Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05 Sammanträdesprotokoll