Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-05 Kallelse med bilagor