Kultur och fritidsnämnden 2019 09 12 sammanträdesprotokoll