Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-12 Kallelse med handlingar