Kultur och fritidsnämnden 2019 04 03 sammanträdesprotokoll