Kultur och fritidsnämnden 2019 03 06 sammanträdesprotokoll