Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-07 Sammanträdesprotokoll