Kultur- och fritidsnämnden 2019-01-10 Sammanträdesprotokoll