Kultur och fritidsnämnden sammanträdesprotokoll 2019 05 16