Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 2019

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.