Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-13 Sammanträdesprototkoll