Kultur och fritidsnämnden 2018-11-08 Sammanträdesprotokoll