Kultur-och fritidsnämnden 2018-11-08 Kallelse med handlingar