Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-04 Sammanträdesprotokoll