Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-04 Kallelse med handlingar