Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-06 Sammanträdesprotokoll