Kultur- och fritidsnämnden 2018-05-31 Sammanträdesprotokoll