Kultur- och fritidsnämnden 2018-04-26 Sammanträdesprotokoll