Kultur och fritidsnämnden 2018-03-08 Sammanträdesprotokoll