Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-08 sammanträdesprotokoll