Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-01 Sammanträdesprotokoll