Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-14 Sammanträdesprotokoll