Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-09 Sammanträdesprotokoll