Kultur och fritidsnämnden 171109 Kallelse och handlingar