Kultur- och fritidsnämnden 171005 Sammanträdesprotokoll