Kultur- och fritidsnämnden 2017-10-05 Sammanträdesprotokoll