Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-07 Sammanträdesprotokoll