Kultur och fritidsnämnden 170907 kallelse och handlingar