Kultur- och fritidsnämnden 2017-04-27 Sammanträdesprotokoll