Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-09 Sammanträdesprotokoll